ANKA GLOBAL Değerleri

ANKA GLOBAL’in kalbinde DOĞRULUK, İYİ NİYET, DEĞERLERE SAYGI ve MÜŞTERİ ODAKLILIK yer almaktadır.

İyi Niyet: ANKA GLOBAL, yürüttüğü bütün faaliyetlere iyi niyet prensibi ile başlamayı ve sürdürmeyi kendine temel amaç olarak belirlemiştir. Çalışan seçiminde ilk işe alım değerimiz iyi insan olma kavramıdır. Müşteri ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin kalbinde iyi niyetli olma fikri yer almaktadır.

Dürüstlük: Müşterilerimiz ve paydaşlarımıza aşıladığımız dürüstlük ve güven duygusu, organizasyon ve birey olarak başarımızın temel anahtarıdır.

Tarafsızlık ve Bütünlük: Hizmetlerimizi yürütürken her müşterimize tarafız, ön yargısız, adil ve eşitlik ilkelerine dayalı hizmet sunmak temel değerlerimizden biridir. Ana amacımız her müşterimize her seferinde benzer şartlarda hizmet sunabilmektir. 

Şeffaflık: Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz şeffaflık ilkesi temeline dayanmaktadır. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun anlaşılır ve doğru bilgiyi aktarmak, şeffaf ve dürüst olmak ana ilkelerimizden biridir.

Gizlilik: ANKA GLOBAL için müşterilerinin özel bilgilerinin gizliliğinin korunması temel ve vazgeçilmez bir ilkedir. Bu konuda gerekli üst düzey özen ve dikkat tarafımızdan gösterilmedir. 

Müşteri Odaklılık: Bütün faaliyetlerimizin başlangıcı müşteri odaklılıktır. Akreditasyon, etik ve yasal kuralların çerçevesinde müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma yürütmek temel ilkelerimizden en başta gelenidir.

Bağımsızlık: ANKA GLOBAL; ticari, politik ve beşerî baskılardan uzak bir şekilde müşterilerine tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Yasalara Uyum: Global uyum kuralları, hizmet kapsamımızın öngördüğü regülasyonlar ve hizmet verdiğimiz ülkelerin yasalarına uyumlu bir şekilde hizmetlerimizi yürütmek temel değerlerimizden biridir. 

Empati ve Değerlere Saygı: Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan müşteri ve paydaşlarımızla etik, dini, insani değerlere saygı duyarak ve empati yaparak hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk: Hizmetlerimiz sürdürürken; sağlık, güvenlik, çevreye duyarlılık ve insani değerlere saygı temel misyonlarımızdan biridir.

Profesyonalizm: ANKA GLOBAL’in temel değerlerine riayet ederek gerekli tecrübe ve deneyime sahip personel ile tarafsız ve verimli hizmet sunmak temel amacımızdır. Müşterilerimize yapmayı taahhüt ettiğimiz işi doğru ve zamanında yapmak ANKA GLOBAL için vazgeçilmez bir değerdir.

Sürekli Gelişim: Hizmetlerimizi yürütürken aldığımız geri bildirimler, gelişen ve değişen standartlara ve şartlara uyum sağlamak, sürekli daha iyiyi arama duygusu, teknoloji yatırımları ve inovasyon yaklaşımımızla hem kendimizi hem de hizmet sunduğumuz müşterilerimizi sürekli gelişmeye teşvik etmek ana misyonlarımızdan biridir.

Global Olmak: Her bebek adıyla doğar ve öyle yaşar prensibinden hareketle globalizm kuruluşumuzda önce adımıza, yaptığımız hizmetlerimizle ve hizmet sunduğumuz ülkelerin / coğrafyaların sayısıyla da sonra kültürümüze etki etmiştir. ANKA GLOBAL olarak kuruluş amacımız uygunluk değerlendirme sektöründe global ve öncü bir yapıya sahip olmaktı. Ve bu amaca uygun olarak tüm dünya’da geniş bir hizmet kapsamıyla faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmekteyiz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Ulaşın

Görüş, soru ve önerileriniz için online iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz

Video Konferans / Telekonferans

İnternet üzerinden telekonferans ve video konferans görüşmeleri için bu bölümü kullanabilirsiniz