ISO 37001 Rüşveti Önleme Yönetim Sistemleri

Rüşvet, dünyanın en yıkıcı ve zararlı konulardan biridir. Yaşam kalitesini azaltan, yoksulluğu artıran, ahlaki değerlere zarar veren ve kamu güvenini zedeleyen yıkıcı sonuçları vardır. Ulusal ve uluslararası düzeylerde mücadele çabalarına rağmen halen rüşvet önemli bir sorun teşkil etmektedir. İşte bu çabaların işe yaramasını ve sistematiğini oluşturmak için ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi ön plana çıkmaktadır. 

ISO 37001 kuruluşların rüşvet mücadelerine yardımcı olmak ve etik iş kültürünü teşvik etmek için oluşturulmuş bir uygulanan bir yönetim sistemidir. ISO 37001 kuruluşlara rüşveti önlemeye yardımcı olmaya yönelik bir dizi tedbirleri belirtir.

Kuruluş rüşvetle mücadele için aşağıdakilerini de kapsayan bir Rüşveti Önleme Politikası benimsemeli ve bir Yönetim Sistemi oluşturmalıdır. 

  • Rüşvetle mücadelenin denetlenmesi için bir kişi veya ekip atanması, 
  • Kuruluş içerisinde rüşvetle mücadele bilinci geliştiririlmesi ve eğitimi 
  • Projeler ve iş iştirakçileri üzerinde durum analizi ve risk değerlendirilmesi 
  • Ticari ve mali kontrol kriterlerinin belirlenerek uygulanmasının sağlanması
  • Kurumsal raporlama ve soruşturma prosedürlerinin oluşturulması

ISO 37001 Standardı Hangi Tür Kuruluşlar İçin Uygundur ? 

ISO 37001 standardı işter kamu ister özel sektördeki her türlü büyüklükteki işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için uygulanabilir bir standardır. 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Ulaşın

Görüş, soru ve önerileriniz için online iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz

Video Konferans / Telekonferans

İnternet üzerinden telekonferans ve video konferans görüşmeleri için bu bölümü kullanabilirsiniz