ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001 standardı, bir kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer çevresel şartları dikkate alan, politika ve amaçların geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir Çevre Yönetim Sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar.

Çevre Yönetim Sistemi, tüm çevresel konulardaki sorunların belirlenmesine, yönetilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olur. ISO 14001 standardı, kuruluşların çevresel sorumlulukları yönetmesinde her türlü organizasyon için pratik aracılık sağlar. ISO 14001 kar amaçlı olan veya olamayan her türlü ve büyüklükteki kuruluşlar için uygun bir standardır. Kuruluşun hava kirliliği, su ve kanalizasyon sorunları, atık yönetimi, toprak kirliliği, iklim değişikliği azaltılmasında ve uyumunda (adaptasyonda), kaynak kullanımı ve verimlilik gibi faaliyet konusu ile ilgili tüm çevresel konuları dikkate alması gerekir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi tüm çevresel ve mevzuat kriterlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.  ISO 14001, faaliyeti ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin uygulanarak çevresel etkilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi, şirket yönetiminin ve çalışanların yanı sıra aynı çevreyi kullanan dış paydaşları da güvence altına almaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ? Neden Önemlidir?
Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standartı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, kuruluşların faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.
 
ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslararası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.
 
ISO 14001 standartına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemnin Faydaları

Bir kuruluşun çevresel performansı arttırmasındaki stratejik yol bulması için birçok neden vardır.  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bazı faydaları aşağıdaki gibidir:

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması
 • Çevreyi kirletme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
 • İşyerlerinin çalışma kalitesinin, çalışan moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Ulaşın

Görüş, soru ve önerileriniz için online iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz

Video Konferans / Telekonferans

İnternet üzerinden telekonferans ve video konferans görüşmeleri için bu bölümü kullanabilirsiniz