ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Bu iş güvenli standartı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını kapsar.

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle ISO 18001 standardına gereksinim duyulmuştur.

ISO 180001(OHSAS 18001) Nedir ? Neden Önemlidir?
ISO 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. ISO 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standarddır. ISO 18001 her iş sektöründe faaliyet gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen bir standarddır. ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

ISO 18001 belgelendirmesi, kuruluşun olağan faaliyetlerinden ve olağanüstü durumlardan kaynaklanan tüm risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacını gütmektedir. ISO 18001 kuruluşların, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasınauymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır.

ISO 18001 in Faydaları

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Potansiyel kaynak veya durumların tespit ve tarif edilerek, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol altında tutulması
 • Müşterilerin güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Ulusal / uluslararası yasa ve dünya standardlarına uyum süresinin ve maliyetinin azaltılması
 • İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanması
 • Olası kaza ve olaylardan doğabilecek tazminat vb. maliyetlerin azaltılması
 • Yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçilebileceği bir yönetim sistemi kurulması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesi
 • Kazaları minumum seviyeye indirerek üretimde zaman kaybını azaltmak ve verimliliğin arttırılmasının sağlanması
 • Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
 • Tehlike ve risk yönetimi için dinamik ve nitel bir mekanizma sağlanması

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bize Ulaşın

Görüş, soru ve önerileriniz için online iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz

Video Konferans / Telekonferans

İnternet üzerinden telekonferans ve video konferans görüşmeleri için bu bölümü kullanabilirsiniz